February

March

April
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1
2
3
4
5
6

V:Inspire 2020 Perth (6 March)

7
8
9
10
11
12
13

V:Inspire 2020 Adelaide (13 March)

14
15
16
17
18
19
20

V:Inspire 2020 Melbourne (20 March)

21
22
23
24
25
26
27

V:Inspire 2020 Sydney (27 March)

28
29
30
31